Den digitale transformation

Software udgør en større og større del af strategien i en verden af digital transformation og eksponentiel teknologiudvikling. Sådan tænker ITSecurity! Vi stræber efter at vores kunder forventer en høj grad af involvering i deres forretningsudvikling.

Vi ønsker at deltage i et workshop-forløb med dig for at skabe nye forretningsmodeller, i et åbent procesforløb, hvor vi sammen udfører design-thinking. En kreativ proces, hvor vi, i parløb med dig, visualiserer, definerer og konkretiserer, hvordan nye flows af data kan ændre forretningsgange og forretningsmodeller.

 

 

Transformation
Der er mange faktorer, der er afgørende for en transformation kan rodfæstes i en virksomheds DNA. En af de største forhindringer er "culture eats strategi for breakfast". Er der i virksomheden en kultur for at styrke innovation, opfordrer man medarbejder til at tænke nyt, eller dør ideerne ved mellemledere? Netop derfor skal enhver transformation indarbejdes i alle led i organisationen og implementeres i et tempo hvor der tages ejerskab gennem hele virksomheden. 


Hvis en digital transformation skal lykkedes, er det vigtigt at man i organisationen arbejder med forandringsledelse, så virksomhedskulturen understøtter visionen og strategien. Man skal være forandringsparat. 
Det er vores komfortzone at være i forandring. Vores mål med kunden er at sætte visioner, lange relationer og levere værdi i partnerskab.

Teknologisk formåen
De værktøjer og programmer, der skal implementeres i virksomheden skal være tilpasset, så matcher den teknologiske formåen af medarbejderne. Dette er kritisk for en vellykket transformation.

Vision og strategi
Visionen og strategien skal være synkroniseret på tværs af organisationen og digitaliseringen skal involverer hele virksomheden. Derved rodfæstes den i DNA'en og åbner for helt nye muligheder og fremtidig digital potential.

Ejerskab og kultur
Der klart en fordel med en intern "Digital taskforce" der støtter og hjælper med implementationer i de forskellige afdelinger og samtidig har kort vej til ledelsen. Yderst vigtig for en vellykket transformation.

Erfaring og viden

Præmissen er helt åben. Vi stiller vores viden og erfaring med teknologiske muligheder til rådighed parallelt med din virksomheds egen viden om marked, proces og forretning. Vi mener en løsning skal understøtte opbygning af nye endnu ikke kendte forretningsmodeller eller tværgående digitalisering af processer som kunden, ikke nødvendigvis selv kan definere ud fra et afgrænset og klart behov.

Kom godt i gang med Digital transformation

Ring til os eller udfyld formularen herunder, og få en uforpligtende snak om din virksomheds digitale transformation

Send besked