under construction.png

Salgsbetingelser


Betingelser for IT drift m.v.
Når du handler med os, er du omfattet af vores salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelser for IT outsourcing, hosting, backup, antivirus, domænehåndtering, web/mail hotel, Internetforbindelse, IP Telefoni, salg af hard- og software, kan du læse herunder:

Læs salgs- og leveringsbetingelser for IT-outsourcing her

backup2.jpg

PRIVATLIVSPOLITIK – KANDIDATER – IHT. PERSONDATALOVEN/GDPR


Indledende bemærkninger
Når du sender dit CV, din jobansøgning og eventuelt andet materiale til ITSecurity A/S, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere om dine kompetencer og kvalifikationer passer til det vi søger.

Vi opfordrer dig venligst til alene at medtage de personoplysninger i dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, der er relevante for den pågældende stilling. Du må ikke indsende dit CPR-nummer, og du bedes overveje, om der er andre personoplysninger, som f.eks. dine helbredsoplysninger, oplysninger om dit familieforhold eller lignende, der ikke er nødvendige i forbindelse med en ansættelsesproces.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og til hvilke formål?
ITSecurity A/S behandler de personoplysninger om dig, som følger af dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, f.eks. eksamensbeviser, referencer og lignende. Herudover behandler ITSecurity A/S personoplysninger om dig, som indsamles hos en tredjepart f.eks. via LinkedIn, en online søgning eller en tidligere arbejdsgiver.

ITSecurity A/S behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.
Formålet med at behandle dine personoplysninger er alene begrænset til ansøgningsprocessen. I tilfælde hvor ITSecurity A/S anvender eksternt rekrutteringsbureau, sikrer ITSecurity A/S, at bureauet overholder persondataforordningen via indgåelse af databehandleraftale.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS)
Dine personoplysninger overføres ikke til ikke-sikre tredjelande. 

Periode for opbevaring
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor.

Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis de personoplysninger, som du har fremsendt i dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, ændrer sig, så vi uden unødig forsinkelse kan foretage ajourføring.

Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du en række rettigheder.
Du har ret til:

  • at få indsigt i de personoplysninger, ITSecurity A/S behandler om dig;
  • at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige;
  • sletning, hvis nogle nærmere betingelser er opfyldte (retten til at blive glemt);
  • ret til indsigelse; samt
  • ret til dataportabilitet, dvs. under konkrete omstændigheder har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret format.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, herunder til udøvelsen af disse eller til denne privatlivspolitik, kontakt venligst ITSecurity A/S' Persondataansvarlig Charlotte Vangsgaard, cv@itsecurity.dk.

Klage
Hvis du ønsker at indgive en klage over ITSecurity A/S’ behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte persondataansvarlig Charlotte Vangsgaard, cv@itsecurity.dk, eller indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300, København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ændringer til privatlivspolitikken
Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt, f.eks. når det er nødvendigt på grund af ændringer i gældende lovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde oplysninger om datoen for den seneste version.

Dato for den seneste opdatering af denne privatlivspolitik:
Januar 2019

backup2.jpg

Persondata til kunder


Opdateret: Maj 2018
OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER


Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos ITSecurity A/S (herefter ”Selskabet”).Som følge af din aftale med Selskabet accepterer du denne privatlivspolitik.


Oversigt:

1. Generelt

2. Personoplysninger


2.1 Hvad er personoplysninger?

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3. Kontakt

1. Generelt


Gennem din aftale med Selskabet indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.


2. Personoplysninger


2.1 Hvad er personoplysninger?Selskabet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.


De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.
De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.


2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Selskabet består.
Når du køber en service hos Selskabet, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Selskabet i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Selskabet og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.
Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Selskabet (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. [Det kan f.eks., være i forbindelse med reparation eller lignende situationer] .
Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.


2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som kunde hos Selskabet ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Selskabet (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.


2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Selskabet uden unødig forsinkelse.


2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden unødig forsinkelse, hvis Selskabet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt Selskabet i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.


2.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Selskabets IT-system.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.


2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.


3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Selskabet, skal du rette henvendelse til Charlotte Vangsgaard på e-mail: cv@itsecurity.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed or at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:


Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00


E-mail: dt@datatilsynet.dk


Med venlig hilsen
ITSecurity A/S

Hent ovenstående tekst om persondata som PDF her

billeder_960x960_rund.png

25 års jubilæum


Vi er en Microsoft Certificeret Cloud leverandør og Umbraco Certified Partner. Vi har beskæftiget os med IT siden 1991 og har fulgt udviklingen i IT-branchen, fra at være en traditionel driftsoperatør med hardware & software salg, til at være en seriøs spiller i Cloud verdenen med fokus på facility management.

IT-outsourcing betyder at vi fungerer som din egen IT-afdeling. Vi varetager den optimale IT-drift døgnet rundt via vedligeholdelse, overvågning, optimering og sikring. Vi er også kundernes sparringspartner omkring udvikling og procesoptimering i deres virksomheder.

Vores webteam udvikler webstrategi, søgeoptimering, Google Adwords og producerer webløsninger i meget høj kvalitet, til en bred vifte af virksomheder. Vi er Umbraco Certified Partner og leverer websites, intranet og webshops 100% baseret på Umbraco CMS.

I 1991 stiftede Palle Ladefoged virksomheden Musik og Data, som i 2001 blev til ITSecurity, der i dag beskæftiger 25 medarbejdere. Meget vand er løbet under broen siden da, og i 2016 kunne ITSecurity fejre 25-års jubilæum.

Hos ITSecurity er vi alle eksperter på hver vores IT-område. Med alle de kompetencer samlet på et sted, er der ikke den udfordring, som vi ikke kan klare.

Din IT-løsning er i trygge hænder hos os. Vi sørger for det hele, uanset om du skal have lavet et nyt website, eller du ønsker IT-outsourcing med en cloudløsning, hvor din virksomheds data og software bliver hostet i skyen.

 

flytte5.jpg

Nye lokaler


Da ITSecurity har vokseværk, kan vi ikke længere være i vores gamle lokaler på Strandvejen 9. Vi er derfor flyttet i nye kontorlokaler i Visionshuset, Visionsvej 51, 9000 Aalborg. 

I Visionshuset har ITSecurity 729 m2 flotte kontorlokaler i moderne omgivelser. Visionshuset blev opført i 2011/2012, og ligger på en del af Eternitgrunden, hvor de gamle Eternitfabrikker tidligere lå.

Visionshuset er på 12.000 m2 og tegnet som et "H". Det er bygget i eksklusive materialer med flot og kreativ arkitektur med det nyeste teknik inden for indeklima og materialevalg. Visionshuset betegnes som et flerbrugerhus med fælles kantine og mødefaciliteter.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores fine nye kontorlokaler.

backup2.jpg

QUALIFIED MULTITENANT HOSTER (QMTH) PROGRAM


ITSecurity is a Qualified Multitenant Hoster (QMTH) authorized by Microsoft to host your Windows virtual machines via Microsoft Cloud Agreement subscription or Enterprise Agreement/MPSA on dedicated or multitenant hardware. In addition, we are also authorized to host Office 365 ProPlus (including E3 and E5), Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 subscriptions using shared computer activation (SCA) technology. Click here to learn more about the QMTH Program from Microsoft.

Benefits of Windows 10 Virtualization and Shared Computer Activation for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365

Windows 10 virtualization and SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 gives you choice and flexibility. Both allow you to take advantage of existing Windows 10 and Office 365 licensing investments when deploying to the cloud.

You are able to make a deployment choice between on-premises or ITSecuritys shared datacenter. ITSecurity is an Authorized QMTH Partner, allowing you to deploy Office 365 ProPlus, Project Online Professional, Visio Pro for Office 365, and qualified Windows 10 products to your chosen cloud infrastructure solution.

 

Which Windows licenses purchased through Microsoft Volume Licensing (VL) programs include virtualization rights for Qualified Multitenant Hosting?

As of August 1, 2017, the following Windows licenses purchased through Microsoft Volume Licensing currently include virtualization rights for Qualified Multitenant Hosting:

  • Windows 10 Enterprise E3 and E5 per User with SA

  • Windows 10 Enterprise E3 and E5 VDA per User

 

Which Windows subscriptions purchased under the Microsoft Cloud Agreement ITSecurity will include virtualization rights?

As of September 6, 2017, the following Windows subscriptions include virtualization rights for dedicated as well as multitenant hardware in data centers managed by Authorized QMTH Partners such as [insert partner name]:

  • Windows 10 Enterprise E3 and E5 (with VDI)

  • Windows 10 Enterprise E3 VDA

 

Which Office 365 products support SCA?

SCA mode works with Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365. All Office 365 plans that include Office 365 ProPlus, Project Online Professional, or Visio Pro for Office 365 are able to use SCA

 

Contact Us

Talk to a ITSecurity representative to learn more about Windows 10 Virtualization and SCA. 

ITSecurity
Tel: 70 250 740

Når du vælger os som samarbejdspartner for din virksomheds IT-infrastruktur, får du samtidig en professionel sparringspartner, der tilbyder en skalerbar cloud-løsning. Dermed opnår I frihed og fleksibilitet uanset, om der er brug for mere serverplads, Office 365 licenser, eller opgradering af ERP-løsningen.

Vi er certificerede i ISAE-3402 med afsæt i standarderne fra ISO27001/2. Det betyder, at når jeres virksomheds løsning og data hostes hos os, indgår vi en databehandleraftale, der sikrer at vi efterlever persondataforordningen.


Danmarks bedst sikrede hosting og datacenter
Vi har Danmarks bedste fysiske sikkerhed i vores datacenter. Her kræves helt specielle foranstaltninger, før man får fysisk adgang. Ren straffeattest, irisscanning, fingeraftryksscanning, m.m. 

Brugerne er beskyttet bag ITSecuritys enterprise firewall i datacenteret. Firewallen er første sikkerhedslag mod hackerangreb og ransomware. Dernæst er brugerne af vores datacenter beskyttet af ITSecuritys enterprise antivirus software.

Send besked